Foreslått nettadresse for standard søkeleverandør

Angir nettadressen til søkemotoren som brukes til å gi søkeforslag. Nettadressen skal inneholde søkestrengen {searchTerms}, som blir erstattet av teksten brukeren har skrevet inn, når søket utføres.

Denne retningslinjen er valgfri. Hvis den ikke er aktivert, brukes det ingen forslagsnettadresse.

Denne retningslinjen gjelder bare hvis retningslinjen DefaultSearchProviderEnabled er aktivert.

Støttes av: SUPPORTED_WIN7

Foreslått nettadresse for standard søkeleverandør

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSuggestURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)