Standardinställning för cookies

Innebär att du kan ange om webbplatser ska få ange lokal data. Att ange lokal data kan tillåtas för alla webbplatser eller nekas för alla webbplatser.

Om principen är inställd på Behåll cookies under hela sessionen kommer cookies att tas bort när sessionen avslutas. Observera att om Google Chrome körs i bakgrundsläge kan det hända att sessionen inte avslutas även om det sista fönstret stängs. Se principen BackgroundModeEnabled för mer information om konfigurering av detta.

Om inget värde anges för principen används AllowCookies och användaren kan ändra inställningen.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Standardinställning för cookies


 1. Tillåt alla webbplatser att ange lokala data
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultCookiesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Tillåt inte att någon webbplats ställer in lokala data
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultCookiesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. Behåll cookies under hela sessionen
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultCookiesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)