تنظیم Google Chrome به‌عنوان مرورگر پیش‌فرض

بررسی برای مرورگر پیش‌فرض بودن را در Google Chrome پیکربندی می‌کند و کاربران نمی‌توانند آن را تغییر دهند. اگر فعال شود، Google Chrome همیشه در هنگام راه‌اندازی بررسی می‌کند که آیا مرورگر پیش‌فرض است یا نه و اگر نبود به‌طور خودکار در صورت امکان، خود را مرورگر پیش‌فرض تنظیم می‌کند. اگر غیر فعال شود، Google Chrome هیچ وقت برای مرورگر پیش‌فرض بودن بررسی نمی‌کند و دسترسی کاربر به این تنظیمات را نیز قطع می‌کند. اگر این گزینه تنظیم نشود، Google Chrome به کاربر اجازه می‌دهد که تنظیم کند که آیا این موضوع بررسی شود یا نه و اگر مرورگر پیش‌فرض نبود، آیا به کاربر اعلام شود یا نه.

Supported on: SUPPORTED_WIN7_ONLY

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultBrowserSettingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)