فعال کردن ارسال اسناد به Google Cloud Print

به Google Chrome این امکان را می‌دهد که اسناد را برای چاپ به Google Cloud Print ارسال کند. نکته: این فقط بر روی پشتیبانی Google Chrome از Google Cloud Print تأثیر می‌گذارد. اما جلوی کاربران را برای ارسال کارهای چاپ به وب سایت‌ها نمی‌گیرد. اگر این گزینه فعال شود یا تنظیم نشده بماند، کاربران می‌توانند از پیام چاپ Google Chrome به Google Cloud Print کار چاپی ارسال کنند. اگر این گزینه غیرفعال شود، کاربران نمی‌توانند از پیام چاپ Google Chrome به Google Cloud Print کار چاپی ارسال کنند.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameCloudPrintSubmitEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)