Zadani alat za prikazivanje HTML-a za Google Chrome Frame

Omogućuje konfiguriranje zadanog HTML prikazivača kada je instaliran okvir Google Chrome Frame. Ako ovo pravilo nije postavljeno, zadana je postavka da prikazivanje obavlja preglednik hosta, ali to po izboru možete poništiti i postaviti da okvir Google Chrome Frame prikazuje HTML stranice prema zadanim postavkama.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ili noviji

Zadani alat za prikazivanje HTML-a za Google Chrome Frame


 1. Upotrijebi preglednik hosta prema zadanim postavkama
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameChromeFrameRendererSettings
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Upotrijebi Google Chrome Frame kao zadano
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameChromeFrameRendererSettings
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)