ലിസ്റ്റുചെയ്‌ത ഉള്ളടക്ക തരങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ Google Chrome Frameഎന്നതിനെ അനുവദിക്കുക

ഈ നയം സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, വ്യക്തമാക്കിയ ഉള്ളടക്ക തരങ്ങൾ Google Chrome Frame കൈകാര്യം ചെയ്യും.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എല്ലാ സൈറ്റുകൾക്കും ഡിഫോൾട്ട് റെൻഡറർ ഉപയോഗിക്കും. (ഡിഫോൾട്ട് റെൻഡറർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ ChromeFrameRendererSettings നയം ഉപയോഗിക്കാം.)

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ലിസ്റ്റുചെയ്‌ത ഉള്ളടക്ക തരങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ Google Chrome Frameഎന്നതിനെ അനുവദിക്കുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ChromeFrameContentTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)