غیرفعال‌سازی اجرای شفافیت گواهینامه برای فهرستی از نشانی‌های وب

‏شرایط لازم اجرای شفافیت گواهینامه را برای نشانی‌های وب فهرست‌شده غیرفعال می‌کند.

این خط‌مشی اجازه می‌دهد گواهی‌های نام‌های میزبان در نشانی‌های وب تعیین‌شده از طریق شفافیت گواهی نامه نشان داده نشوند. این خط‌مشی به گواهی‌هایی اجازه می‌دهد که قبلاً‌ غیرقابل اعتماد شناخته‌شده بودند زیرا به‌درستی به‌صورت عمومی نشان داده نشده بودند و ادامه استفاده از آن‌ها امکان‌پذیر نبود، این خط‌مشی درعوض شناسایی گواهی‌های سوءاستفاده‌شده را برای این میزبان‌ها سخت‌تر می‌کند.

الگوی نشانی وب طبق https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format قالب‌بندی می‌شو. بااین‌وجود، چون گواهی‌ها برای نام میزبان مشخصی و مستقل از طرح، درگاه یا مسیر معتبر هستند، تنها قسمت میزبان نشانی وب درنظر گرفته ‌می‌شود. میزبان‌های نویسه‌های عام پشتیبانی نمی‌شوند.

اگر این خط‌مشی تنظیم نشود، هرگونه گواهی‌ای که باید از طریق شفافیت گواهینامه نمایش داده شود، در صورتی که طبق خط‌مشی شفافیت گواهی نشان داده نشود، به‌عنوان غیرقابل اعتماد درنظر گرفته می‌شود.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

غیرفعال‌سازی اجرای شفافیت گواهینامه برای فهرستی از نشانی‌های وب

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CertificateTransparencyEnforcementDisabledForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)