Välj klientcertifikat automatiskt för dessa webbplatser

Med den här principen kan du ange en lista med webbadressmönster som anger för vilka webbplatser Google Chrome ska välja ett klientcertifikat automatiskt, om webbplatsen kräver ett certifikat.

Värdet måste vara JSON-ordlistor i strängformat i en matris. Varje ordlista måste ha formen { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, där $URL_PATTERN är ett innehållsinställningsmönster. $FILTER begränsar vilka klientcertifikat webbläsaren automatiskt väljer mellan. Oavsett vilket filter som används väljs bara certifikat som matchar serverns certifikatbegäran. Om $FILTER har formen { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } är det dessutom endast klientcertifikat som har skapats av ett certifikat med CommonName $ISSUER_CN som väljs. Om $FILTER är en tom ordlista {} begränsas inte valet av klientcertifikat ytterligare.

Om principen inte anges görs inga automatiska val för någon webbplats.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Välj klientcertifikat automatiskt för dessa webbplatser

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)