Automatski odabir certifikata klijenta za ove web-lokacije

Omogućuje vam da navedete popis uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije za koje Google Chrome treba automatski odabrati klijentski certifikat, ako web-lokacija zahtijeva certifikat.

Vrijednost mora biti polje JSON rječnika u nizovima. Svaki rječnik mora biti u obliku { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, pri čemu je $URL_PATTERN uzorak postavke sadržaja. $FILTER ograničava između kojih će klijentskih certifikata preglednik automatski birati. Neovisno o filtru, birat će se samo certifikati koji se podudaraju sa zahtjevom poslužitelja za certifikat. Ako je $FILTER u obliku { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, dodatno se biraju samo klijentski certifikati koje izdaje certifikat koji ima CommonName $ISSUER_CN. Ako je $FILTER prazan rječnik {}, odabir klijentskih certifikata nije dodatno ograničen.

Ako se to pravilo ne postavi, neće biti automatskog odabira ni za jednu web-lokaciju.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Automatski odabir certifikata klijenta za ove web-lokacije

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)