Awtomatikong pumili ng mga certificate ng client para sa mga site na ito

Pinapayagan kang tukuyin ang isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site kung saan awtomatiko dapat na pumili ang Google Chrome ng client certificate, kung kailangan ng site ng isang certificate.

Ang value ay dapat na isang array ng stringified na mga diksyunaryong JSON. Ang bawat diksyunaryo ay dapat na mayroong anyong { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, kung saan ang $URL_PATTERN ay isang pattern ng setting ng content. Nililimitahan ng $FILTER kung aling mga client certificate ang awtomatikong pipiliin ng browser. Anuman ang filter, ang mga certificate na tumutugma sa kahilingan sa certificate ng server ang pipiliin. Kung ang $FILTER ay may anyong { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, mga client certificate na ibinigay ng isang certificate na may CommonName $ISSUER_CN lang ang pipiliin. Kung ang $FILTER ay ang walang lamang diksyunaryo na {}, hindi na nililimitahan ang pagpili ng mga client certificate.

Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang gagawing awtomatikong pagpili para sa anumang site.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Awtomatikong pumili ng mga certificate ng client para sa mga site na ito

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)