فهرست سفید سرور راستی‌آزمایی

‏‫مشخص می‌کند کدام سرورها باید برای راستی‌آزمایی یکپارچه در فهرست سفید قرار بگیرند. راستی‌آزمایی یکپارچه تنها هنگامی فعال است که Google Chrome یک مشکل راستی‌آزمایی از پروکسی یا از سروری که در این فهرست مجاز قرار دارد، دریافت کند.

نام چند سرور را با ویرگول جدا نمایید. نویسه عام (*) مجاز است.

اگر این خط مشی را بدون تنظیم رها کنید، Google Chrome برای شناسایی وجود سرور در اینترانت تلاش می‌کند و تنها پس از این به درخواست‌های IWA پاسخ خواهد داد. در صورتی که سرور به عنوان اینترنت شناسایی شود، Google Chrome درخواست‌های IWA صادر شده از طرف سرور را نادیده می‌گیرد.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

فهرست سفید سرور راستی‌آزمایی

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthServerWhitelist
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)